• Οι επιστροφές δεν γίνονται δεκτές λόγω της φύσης του προϊόντος
    • Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων.